Nieuw Howtoplay speelgoedboxen. Bestel ze nu op howtoplay.eu

Het kerstspel – Complimenten geven

Er is een duidelijke relatie tussen prijzen en zelfbeeld.
Door evaluerend prijzen: ‘Wat mooi!’ ‘Fantastisch!’ ‘Geweldig!’ kun je jezelf als ontvanger van het compliment innerlijk naar beneden halen, (‘Fantastisch? Ik kan ’t helemaal niet’); het kan bedreigend zijn (‘Hoe kan ik ooit de volgende keer aan die verwachtingen voldoen?’); het kan je dwingen te focussen op je zwaktes; het kan druk geven en een activiteit in de weg staan; het kan aanvoelen als manipulatief én het creëert afhankelijkheid van de goedkeuring van anderen. Evaluerend prijzen werkt in de hand dat het kind continue bevestigd wilt worden in zijn kunnen. Beschrijvend prijzen daarentegen geeft een kind een gevoel van zijn eigen capaciteiten en verrichtingen waardoor hij zichzelf prijst.

Beschrijvend prijzen bestaat uit twee delen:
1. De ouder beschrijft wat hij ziet en/of voelt
2. Als het kind zijn prestatie hoort beschrijven, zal hij, innerlijk, zichzelf prijzen

Maar wat zeg je als je kind na het spelen in het kerstspel naar je toe komt en je vraagt: “Hoe vond je me? Ik was zo zenuwachtig dat ik een zin vergat. Ik was veel beter met de repetitie. Deed ik het goed?”

Je bent geneigd om direct tegen haar te zeggen:
“Je deed het hartstikke goed vanavond!”
“Ik vond je een prachtige engel in het toneelstuk!”
De innerlijke reactie van je kind zal eerder zijn: ‘Ja, ja dat zeggen ze alleen maar omdat ik het ben, zie je wel, ik kan niet acteren’.

Voorbeelden van beschrijvend prijzen:
“Ik zag een meisje dat doorging toen ze haar tekst vergat.”
“Ik zag iemand op het toneel zo’n echte engel spelen dat ik niet heb gemerkt dat ze een zin vergat”
“Ondanks dat je een zin vergat ging je door, je bleef in je rol en zoals je die zin zei tegen de herder, dat kwam recht uit je hart”
“Op het toneel verscheen een echte engel, niemand had door dat ze een zin vergat.’

Er zijn vele antwoorden mogelijk. Het gaat erom wat de innerlijk reactie bij het kind is. Als je vader of moeder dit tegen je zegt, dan denk je veel eerder, ‘ja ik kan acteren!’ Een echte actrice vergeet namelijk ook wel eens een zin.

Beschrijvend prijzen geeft een kind een gevoel van zijn eigen capaciteiten en verrichtingen, waardoor hij innerlijk zichzelf prijst. Hierdoor bouw je aan een positief en realistisch zelfbeeld voor je kind.