Nieuw Howtoplay speelgoedboxen. Bestel ze nu op howtoplay.eu

Autonomie in de opvoeding: de kracht van zelf doen

Als ouders streven we naar het bevorderen van zelfvertrouwen en autonomie bij onze kinderen. Het concept van ‘zelf doen’ staat centraal in de Howtotalk-methode en wordt prachtig weerspiegeld in de Montessori-filosofie met de term ‘Help me to help myself’.

In ons dagelijks leven met onze kinderen komen we vaak in de verleiding om in te grijpen, te corrigeren of de leiding te nemen. We zeggen bijvoorbeeld: “Nee, dat is geen appel!” of “Laat mij maar even je sokken aandoen”. Maar is dit altijd de beste aanpak?

Het aanmoedigen van autonomie betekent niet alleen dat we onze kinderen de vrijheid geven om te kiezen en te handelen, maar ook dat we hen ondersteunen in hun leerproces. Dit betekent observeren, wachten, en begeleiden in plaats van overnemen. Het gaat erom hen het vertrouwen te geven dat ze bepaalde taken zelf kunnen uitvoeren. Denk aan het vasthouden van een glas met twee handen of het kiezen van hun eigen spel. Dit bouwt niet alleen hun zelfvertrouwen op, maar bevordert ook hun zelfbeeld en vermindert weerstand.

De Howtotalk-methode biedt een kader voor deze benadering. Het richt zich op effectieve communicatie met kinderen, waarbij grenzen worden gesteld zonder te kwetsen, en kinderen worden aangemoedigd om problemen op te lossen en keuzes te maken. Dit verbetert niet alleen de sfeer in huis, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van een kind.

Wat betekent dit in de praktijk? In plaats van direct te corrigeren of over te nemen, moedigen we aan om te observeren en te leren. We kunnen bijvoorbeeld zeggen: “Oh, ik zie dat je me een perzik wilde laten zien” of “Wil je dat ik je help?”. Deze benadering nodigt uit tot een dialoog en geeft kinderen de kans om zelfstandig te worden.

De Howtogrow-app biedt ook tools en adviezen voor alledaagse uitdagingen in het ouderschap. Van het omgaan met driftbuien tot het bevorderen van meewerkend gedrag, het biedt ouders de middelen om op te voeden met respect, vertrouwen, en een positieve connectie met hun kind.

Het doel is om niet alleen de ouder te worden die we willen zijn, maar ook om onze kinderen te helpen groeien tot zelfverzekerde en zelfstandige individuen. Door autonomie te bevorderen en effectief te communiceren, leggen we de basis voor een sterke, positieve band met onze kinderen en een harmonieus gezinsleven.

How2talk2kids: Effectief communiceren met kinderen

Bekijk product