Howtotalk vind je nu op Everge: Hét platform voor bewust opvoeden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van Howtotalk

last updated May 20th, 2021

Howtotalk biedt een gepersonaliseerde dienst in abonnementsvorm die leden toegang biedt tot content en trainingen (‘Howtotalk-content’) die via internet worden gestreamd naar bepaalde apparaten met een internetverbinding (‘Howtotalk-compatibele apparaten’).

Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer we in deze Gebruiksvoorwaarden spreken over ‘de Howtotalk-dienst’, ‘onze dienst’ of ‘de dienst’, bedoelen we de gepersonaliseerde dienst die door Howtotalk wordt geleverd voor het ontdekken en kijken van Howtotalk-content, met inbegrip van alle opties en functies, aanbevelingen en reviews, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en software die is verbonden aan onze dienst.

Lidmaatschap

1.1. Je Howtotalk-lidmaatschap wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als je gebruik wilt maken van de Howtotalk-dienst, moet je beschikken over internettoegang en een Howtotalk-compatibel apparaat. Je moet ons tevens een of meer Betaalmiddelen verstrekken. ‘Betaalmiddel’ betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via je account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je factureringsdatum (zie ‘Opzeggen’ hieronder).

1.2. We kunnen verschillende soorten abonnementen aanbieden, waaronder abonnementen die door derden worden aangeboden in combinatie met hun eigen producten en diensten. Voor sommige abonnementen kunnen andere voorwaarden en beperkingen gelden. Deze voorwaarden zullen aan je worden verstrekt wanneer je je registreert of zullen in andere aan jou gerichte communicatie worden vermeld. Specifieke informatie over je Howtotalk-lidmaatschap kun je vinden op onze website door bovenaan de pagina’s onder je profielnaam op de link ‘Account’ te klikken.

Promotieaanbiedingen. Regelmatig kunnen we speciale promotieaanbiedingen, abonnementen of lidmaatschappen aanbieden (“Aanbiedingen”). Voorwaarden voor de aanbieding bepaalt Howtotalk naar eigen oordeel en we behouden ons het recht voor om een Aanbieding in te trekken en je account te blokkeren als we vaststellen dat je hiervoor niet in aanmerking komt. Leden van huishoudens met een bestaand of recent Howtotalk-lidmaatschap komen mogelijk niet in aanmerking voor bepaalde introductieaanbiedingen. Aan de hand van gegevens die voor een bestaand of recent Howtotalk-lidmaatschap worden gebruikt, zoals een apparaat-id, betaalmiddel of e-mailadres, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor een Aanbieding. De voorwaarden en andere beperkingen en condities worden kenbaar gemaakt wanneer je je registreert voor de Aanbieding of in andere communicaties die aan je ter beschikking zijn gesteld.

Facturering en opzegging

3.1. Factureringscyclus. Het lidmaatschap voor de Howtotalk-dienst wordt afgeschreven via je Betaalmiddel op de specifieke betalingsdatum die is aangegeven op de pagina ‘Account’. De duur van de factureringscyclus hangt af van het type abonnement dat je kiest wanneer je je registreert voor de dienst. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als we een bedrag niet via je Betaalmiddel konden afschrijven, wanneer je je abonnement wijzigt of als je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt. Ga naar onze website en klik op de pagina ‘Account’ op de link ‘Factureringsgegevens’ als je je volgende betalingsdatum wilt bekijken. Als je je registreert voor Howtotalk en je account bij derden als Betaalmiddel gebruikt, kun je de factureringsgegevens voor je Howtotalk-lidmaatschap vinden door naar je account bij de betreffende derden te gaan.

3.2. Betaalmiddelen. Om de Howtotalk-dienst te gebruiken, moet je een of meer Betaalmiddelen verstrekken. Je geeft ons toestemming om, indien je primaire Betaalmiddel wordt geweigerd of indien dit Betaalmiddel niet langer beschikbaar is, de abonnementskosten af te schrijven van een van de andere Betaalmiddelen die aan je account zijn gekoppeld. Je blijft verantwoordelijk voor bedragen die we niet hebben kunnen incasseren. Als een betaling niet wordt verwerkt doordat bijvoorbeeld de vervaldatum van je Betaalmiddel(en) is verstreken of het saldo te laag is en je je account niet opzegt, kunnen we je toegang tot de dienst opschorten totdat we de kosten hebben kunnen afschrijven van een geldig Betaalmiddel. Voor het gebruik van sommige Betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij je in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van je Betaalmiddel. Lokale belastingen kunnen per Betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je Betaalmiddel.

3.3. Je Betaalmiddelen bijwerken. Op de pagina ‘Account’ kun je je Betaalmiddelen bijwerken. We kunnen je Betaalmiddelen ook bijwerken aan de hand van gegevens die de betaaldienstverleners hebben verstrekt. Je geeft ons toestemming om, indien een Betaalmiddel wordt bijgewerkt, de kosten voor de Howtotalk-dienst te blijven afschrijven van de toepasselijke Betaalmiddelen.

3.4. Opzegging. Je kunt je Howtotalk-lidmaatschap te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot de Howtotalk-dienst tot het einde van je factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor Howtotalk-content die niet is gekeken. Als je wilt opzeggen, ga je naar de pagina ‘Account’ en volg je de instructies voor opzegging. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch gesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. Als je wilt zien wanneer je account wordt beëindigd, klik je op de pagina ‘Account’ op ‘Factureringsgegevens’. Als je je account bij een derde partij als Betaalmiddel gebruikt en je je Howtotalk-lidmaatschap wilt opzeggen, moet je dit mogelijk doen via deze derde partij, bijvoorbeeld door naar je account bij deze derde partij te gaan en daar de automatische verlenging uit te schakelen of door je uit te schrijven voor de Howtotalk-dienst via deze derde partij.

3.5. Wijzigingen in de prijs en abonnementen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing.

Howtotalk-dienst

4.1. Je moet minimaal achttien jaar zijn om lid van de Howtotalk-service te worden. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van de dienst onder toezicht van een volwassene.

4.2. De Howtotalk-dienst en de content die via de dienst beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring. Tijdens je Howtotalk-lidmaatschap verlenen we je een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Howtotalk-dienst te gebruiken en Howtotalk-content te kijken en te gebruiken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor openbare vertoningen.

4.4. De Howtotalk-dienst, met inbegrip van de contentcatalogus, wordt regelmatig bijgewerkt. Bovendien testen we voortdurend diverse aspecten van onze dienst, waaronder onze website, gebruikersinterfaces, promoties en de beschikbaarheid van Howtotalk-content. Je kunt op elk gewenst moment de deelname aan tests uitschakelen door op de pagina ‘Account’ de instellingen voor ‘Testdeelname’ te wijzigen.

4.5. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de Howtotalk-dienst, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden). Je stemt er ook mee in om de contentbescherming van de Howtotalk-dienst niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Howtotalk-dienst; software of andere producten of processen die via Howtotalk-dienst toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de Howtotalk-dienst te manipuleren; en geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Howtotalk-dienst te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma’s. We kunnen je gebruik van onze dienst beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de dienst op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.


4.8. De Howtotalk-software is ontwikkeld door of voor Howtotalk en mag alleen worden gebruikt voor geautoriseerde streaming en het kijken van Howtotalk-content via Howtotalk-compatibele apparaten. De Howtotalk-software kan per apparaat en medium variëren en ook de functies en voorzieningen kunnen per apparaat verschillen. Je erkent dat het gebruik van de dienst mogelijk software van derden vereist die is onderworpen aan licenties van derden. Je stemt ermee in dat je automatisch bijgewerkte versies van Howtotalk-software en gerelateerde software van derden kunt ontvangen.

Wachtwoorden en accounttoegang. Het lid dat het Howtotalk-account heeft gemaakt en via wiens betalingsmethode de lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht (de “Accounteigenaar”), is verantwoordelijk voor alle activiteiten via het Howtotalk-account. Als de Accounteigenaar controle wil houden over het account en wil voorkomen dat iemand toegang hiertoe krijgt (met inbegrip van de kijkgeschiedenis voor het account), dient hij of zij toezicht te houden op de Howtotalk-compatibele apparaten waarmee toegang tot de dienst wordt verkregen en het wachtwoord en de gegevens van het Betaalmiddel voor het account geheim te houden. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account, en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, Howtotalk of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

Diversen

6.1. Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land.

6.2. Ongevraagde materialen.  Howtotalk accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën voor Howtotalk-content en is niet verantwoordelijk voor enige gelijkenis tussen Howtotalk-content of -programmering en materialen of ideeën die aan Howtotalk zijn verstrekt.

6.3. Klantenondersteuning. Als je meer wilt weten over onze dienst of als je hulp nodig hebt met je account, kun je het Howtotalk Helpcentrum op onze website bezoeken. In sommige gevallen kan de klantenservice je het beste helpen via een ondersteuningstool voor externe toegang, waarmee we volledig toegang tot je computer hebben. Als je niet wilt dat we dergelijke toegang hebben, moet je ondersteuning via de tool voor externe toegang weigeren. We zullen je dan op een andere manier helpen.

6.4. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

6.5. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Howtotalk kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

6.6. Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.